Losowy obrazek:

 




Strony

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania:



Europejski Fundusz Społeczny



PODRĘCZNIKI 2014/2015


ZMIANY DO
MATURY 2014/2015

link



DYŻURY NAUCZYCIELI

X Liceum Ogólnokształcące
im. Przemysła II


ZAPRASZA NA DRZWI OTWARTE DLA GIMNAZJALISTÓW

w siedzibie szkoły




os. Rzeczypospolitej 111
61-389 Poznań
tel. 61 877 19 59
fax 61 872 94 53

E - mail